Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Institut inovací a moderních technologií v oblasti logistiky

A+ A A-

Podmínky spolupráce

Pravidla spolupráce s obecně chápaným pojmem zákazníka, zda je to klient, zaměstnanec, dodavatel nebo subdodavatel, vychází z naší strategie. Kromě toho jsou nám blízké hodnoty jako, komunikace, důvěra a obchodní etika.

KOMUNIKACE je sjednocujícím a velmi důležitým prvkem ve spolupráci. Používáme ji ve všech fázích poskytování služeb, aby jsme předešli nejasnostem, nedorozuměním a bariérám mezi stranami.

To samé očekáváme od zákazníka, stejně jako otevřenost, objektivitu a předmětný přístup k řešení problému.

DŮVĚRA je další hodnota, které v podnikání věříme. Bez ní nemůžeme mluvit o úspěchu a výsledcích práce.

ETIKA PODNIKÁNÍ je zase základem realizace cílů a dobrých vztahů. Očekáváme, že mluvené slovo je synonymem slova psaného.

Copyright 2011 - 2023 Instytut INTL. All rights reserved.