Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Institut inovací a moderních technologií v oblasti logistiky

A+ A A-

Navrhování řešení v dodavatelském řetězci

Navrhování řešení v dodavatelském řetězciInstitut INTL zpracováváekonomicky optimální a funkční řešení pro vybrané oblasti logistiky v každém podniku.

Díky naši službě navrhování moderních logistických řešení se naši klienti vyhýbají riziku špatných rozhodnutí, šetří svůj čas a peníze, které mohou plně věnovat své hlavní činnosti.

 

Rozsah služeb:

Návrh skladu je komplexní služba zahrnující všechny fáze otevření nového skladu:

 • analýze potřeb zákazníků a identifikovat nejlepší možné umístění
 • návrh a uspořádání nového skladu podle povahy a odvětví, ve které klient působí
 • advising whether the warehouse facility will be rented or built by the Client from the from the ground up
 • poradenství, jestli má být sklad pronajatý nebo postaven od základů zákazníkem
 • help in the outsourcing of employees, equipment and the furnishing of the warehouse
 • určení správného rozsahu logistické infrastruktury uspořádání a systematizace všech procesů probíhajících uvnitř skladu
 • tvorba vhodných bezpečnostních postupů pro sklad ajeho zaměstnanců
 • označení komunikací, uvnitř skladu i venku
 • výběr nejvhodnějšího operačního systému a softwaru
 • pomoc při získávání externího personálu
 • zařízení a vybavení skladu jednání s dodavateli
 • vysokozdvižných vozíků, médii a ochranářskými firmami

Optimalizace logistických procesů je služba založena na zlepšování dosavadních logistických procesů ve skladu nebo vytváření a zavádění nových, zlepšení účinnosti a efektivnosti těchto procesů a zároveň snížení jejich nákladů a optimalizace zásob s maximálním využitím logistických zdrojů, kterými klient disponuje . Zvýšením flexibility stávajících procesů a zlepšením řízení palet a materiálů, a také zlepšením interní komunikace mezi jednotlivými útvary podniku naši zákazníci maximalizují efektivitu a zároveň minimalizují náklady a rizika.

Optimalizace distribuční sítě je služba spočívající v hlubší analýze používaných dopravních prostředků a skladů, a následné optimalizace nákladů a zlepšení kvality distribuce. Optimalizace distribuční sítě se provádí mapováním spotřebitelů, změnou parametrů logistiky a tvorbou nové distribuční sítě přizpůsobené k nejefektivnějšímu použití vlastní flotily vozidel, stejně jako spediční dopravy a také vozidel v dispozici skladů. Prostřednictvím této činnosti se nejen výrazně snižují náklady na distribuci, ale také výrazně zlepšuje bezpečnost a včasné dodávky k zákazníkům, a proto naši klienti získávají na zvýšení konkurenceschopnosti a především na pozitivním image jako spolehlivý a jistý dodavatel.

Copyright 2011 - 2023 Instytut INTL. All rights reserved.