Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Institut inovací a moderních technologií v oblasti logistiky

A+ A A-

Lean management

lean managementLean management je způsob řízení podniku, používaný hlavně v procesu restrukturalizace. Jeho cílem je tzv. "štíhlost" společnosti díky zlepšení úloh, které souvisí s řízením majetku firmy, řízením zaměstnanců, stejně jako zaměření se na utváření pozitivních vztahů s okolím. Základem štíhlého managementu je dosažení vysoké produktivity a kvality produktů, s maximálním zlepšením společnosti a všech pracovních postupů.

 


Takto myšlena restrukturalizace znamená také změny ve způsobu myšlení zaměstnanců a manažerů. Zdůrazněna je týmová práce, společná rozhodnutí, plná angažovanost a neustálé zlepšování odborných kvalifikací. Prioritou ve štíhlém managementu je informace a přímý přístup k ní pro všechny zaměstnance

Koncept štíhlého managementu zahrnuje

 1. Flexibilita v organizační struktuře.
 2. Neustálé zlepšování v organizaci prostřednictvím četných školení personálu a zaměstnanců.
 3. Vymezení malých organizačních jednotek, týmů pracujících na konkrétním úkolu.
 4. Rozdělení odpovědnosti.

Oblasti použití konceptu Lean management zahrnují:

 1. Výroba.
 2. Zásobování a odbyt.
 3. Organizace a řízení.

Lean management se zaměřuje na čtyři vzájemně provázané cíle, kterými jsou:

 1. Rychlý výrobní cyklus, vysoká integrace výrobního procesu.
 2. Včasné dodávky, partnerská spolupráce s dodavateli.
 3. Minimální zásoby.
 4. Maximální využití kapacity.

 

Copyright 2011 - 2023 Instytut INTL. All rights reserved.