Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o

A+ A A-

Algemene informatie

Instytut INTL is een dynamisch ontwikkelend bedrijf wat zich specialiseert in het verbeteren en optimaliseren van logistieke processen bij ondernemingen. Kennis en ervaring geeft ons de mogelijkheid om de best mogelijke oplossing te leveren. Wij zijn een partner die stabiliteit en complete samenweking garandeert.

Logistieke ondersteuning

Instituut INTL helpt bedrijven met het nemen van logistieke beslissingen betreffende productie, opslag en distributie. Onze klanten krijgen werkende oplossingen die de effectiviteit van logistieke acties verhogen. Onze professionaliteit, vakmanschap en ervaring heeft invloed op de optimalisatie van processen in de supply chain.

Toegevoegde waarde voor de klant

Wij behandelen de klant op een moderne manier, gebruikemakend van coachings-, mentorings- en consultingsmethodes. Wij zijn als een COACH, MENTOR en CONSULENT. Deze drie kenmerken smelten wij samen tot één, zoadat wij van toegevoegde waarde zijn voor de klant door middel van eerlijkheid, stiptheid en dat het logistiek project binnen het geraamde budget past.

COACH – Leunend op een rijke ervaring zijn wij als een trainer, die de klant de juiste richting inwijst en tips geeft om de gestelde doelen te bereiken.

MENTOR – Wij zijn als een gids, die de weg wijst. Bij deze methode staat de klant centraal, om precies te zijn de project teams, die samengesteld zijn uit kundige mensen met potentiëel. Wij leiden niet “aan het handje”, maar helpen om kennis, kwalificaties en kunde te vinden en gebruiken op de juiste manier.

CONSULENT – Het instituut INTL garandeert expertise en lost logistieke problemen io of helpt om zakelijke groei te realiseren. Eerst onderzoeken en analiseren we problemen, waarna wij de beste oplossing aandragen, om vervolgens die in het bedrijf te implementeren om ten slotte de effectiviteit van de oplossingen te meten.

Betrouwbaar en kundig team van experts

Het instituut INTL is een team van adviseurs, consulenten, coaches en mentoren die in hun werk hun opgedane ervaring en kennis gebruiken. Maar vooral praktijkervaring, verrijkt met de juiste scholing en de juiste zakelijke etische instelling.

Copyright 2011 - 2023 Instytut INTL. All rights reserved.