Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce

Lojistikte Yenilik ve modern Teknolojilerin Enstitüsü

A+ A A-

Lean manufacturing

lean manufacturingLean Manufacturing üretim sürecinde kalkan savurganlığınıı muttassıl bertaraf etmeye dayanan yönetim felsefesidir. Stok minimum düzeyindedir, veya genellikle yok. Mallar iteğe göre teslim ediliyor. Organizasyonun yüksek düzeyinin ve 5S prensibi ile iş yerlerinin görselleştirmesinin sayesinde, işçiler değişme ve iyileşme süreçlerine katılıyorlar. Makinelerin kesintileri minimaldır, bunun için malzemenin büyük parçaların istihsal etmesine gerek yok.Danışmanlık hizmetlerimiz, dış ve iç teslimlerin organizasyonu, üretim planlaması, kendi üretim, parçaların ve hazır ürünlerin depoları, trafik ve makine bakımı ile bağlıdır.

İşte danışmanlık örnek projelerimizin teklifleri:

 1. Değer akışının haritasını yapma, ve bunda çıkan kayıpların analizi - ( VSM – Value Stream Mapping ) – üreti sürecinin seyrin, ve seçen ürünlerin grubun konusundaki bilgi akının görselleştirme aletidir.
 2. 5S kullanımı - iş yerinden gereksiz nesneleri gidermeye ( 1S ) ve gerek şeyleri görülebilen kendi yerine koymaya, ve de fabrikada kusursuz temizlik tutmaya dayanıyoruz. Bu eylemlerin yapmasının standarizasyonu ( 4S ), disiplin ve iş metodlarının iyileşmesi ( 5S) yolu ile dozen garani veren kalıcı system oluşuyor.
 3. Kaizen ( japonca devamlı iyileştirme demektir ) yönetim metodolojidir. Bu metodoloji küçük, ama mutassıl dağıtım iyileştirmelerin, firmada büyük ve bazan dağıtan örgütlenmesinden daha iyi neticelerini verdiğini kandırıyor.
 4. Just in time ( J İ T – tam zamanında ) stratejisinin alıştırması Bu eylemin stratejisi istihsal etmeye , istenen malzemeleri, hummaddeleri, veya ürünleri tamamen elzem olduğu zaman teslim etmeye müsaade ediyor, yani planın , veya istenilenlerine gore. Pek sık bunların daha erken depolamasız, malzemelerin teslimi üretim teyiplerine doğru teslim edilen olarak anlaşılıyor. Bazan bunu üretim ile eşzamanlı donatısını olarak belirtiyor, ve malların düzeyinin azaltıymasıyla ilişkilendiriliyor. Gerçekten minimal, sıfıra yakın malların düzeyi J İ T sistemin önemli bir özelliğidir, ama yeğane değil.
 5. T P M ( Total Productive Management ) programın bu demek ki makine ve tesislerin üretken trafik bakımının girdirmesi. Ayrıca bu metodların ve iş organizasyonların serisidir, bunun özelliği berdevam üretim için, makinelerin ve takımın en büyük güvenliğinin temin etmesidir. TPM başı 1951 seneye eriyor, o zaman Japonya’da koruyucu bakımı ( ing. Preventive Maintenance ) alıştımaya başlandı, amerikan örneklerine göre. TPM’in etkinliğin ölçüsü OEE – Overall Equipment Efficiency - göstergesidir – yüzdelerle ölçülen makinelerin tesirli kullanımın derecesi. İmalat, sanayide, OEE dünya düzeyi en az yüzde 85 boyutum ayarlıyor.
 6. SMED ( ing. Single Minute Exchange of Die ) metoduna dayanarak, makinelerin ve tesislerin yeniden takviye zamanların kısaltması 10 dakikadan daha kısa zamanda makinelerin yeniden tavsiye tekniklerin serisinin Shigeo Shingo başladı, diğer bir değişle, dakika birim sayısında ( single – minute ). Bunun kullanımın makinelerin değiştirmelerin zamanlarını hemen her durumda yeniden tavsiye zamanını azaltmasını ika eder.
 7. Kanban metodu - firmada malzeme akışını basit şekilde görselleştirmeye izin veriyor. Japonya’da geçen yüzyılın 50 yıllarında, üretim yönetmesinin metodu olarak gelişti. Kanban sözu japon dilinden geliyor, ve b,r kağıt parçası demektir. Serbest tercümede manası “görülen tarif “tir. Bu mwtodun Vazifesi maddelerle yönetmedir, ve depoların tam likidasyonuna izin verir. Üretim once, ve üretim sonar, hem de üretimler arasındaki depolama azcadır, çünkü teslim yapanlardan bütün malzemeler tam zamanında teslim ediliyor, bitmiş ürüne gelince, aynen oluyor.
 8. Lean Six Sigma - hemen mükemmel kalite ulaşmak için, verilerin toplamaya dayanan metodudur. Yanlışları varsayım eder, bunların çıktıktan önce. Six Sigma yirmi yüzyılın seksen yıllarında Motorole tarafından kuruldu. Bu metod, firma ile yönetimin kanıtlanmış, ve gelişme garantisi veren bir yoldur, müşterinin beklentilerini karşılamaların süreçlerin statistic kontrolünün, bunların iyi organizasyonun ve yeniliğin sayesinde. Six Sigma, statistic aletleri kullanarak süreçlerin ölçümünde ve azaltmasında, ve de müşterinin istenilenlerden belirtilen amaçları ulaşmasında derişiyor. Lean ise, müşteri için katma değerini vermeyen eylemlerin süreçlerinin bertaraf etmesinde derişiyor, böylelikle sürecin zamanı ve maliyeti azaltıyor. Bu iki metodolojinin birleşmesinden, ikisinin özelliklerini birleşen, yeni Lean Six Sigma doğdu.
 9. Makinelerin bağımsız bakısının ve hatanın önlemesinin sisteminin alıştırması.
 10. Üretim süreçlerin cereyanın rasyonelleştirmesi.
 11. Dış ve iç teslimlerin zincilerin en iyi duruma getirmesi.
 12. Üretim maliyetin azaltması.

Copyright 2011 - 2023 Instytut INTL. All rights reserved.